SEMINARIUM HISTORYKÓW SZTUKI

 

W dniach 27 i 28 października miała miejsce konferencja i seminarium nauczycieli historii sztuki. Pierwszy dzień był spotkaniem w Muzeum Narodowym w Warszawie. Nauczyciele zwiedzali wraz z przewodnikami wystawę czasową „Biedermeier” oraz Galerię Sztuki Dawnej. Po krótkiej przerwie profesor Antoni Zięba (MNW) wygłosił wykład na temat historii oraz interpretacji tryptyku „Sądu Ostatecznego” Hansa Memlinga z kościoła Mariackiego w Gdańsku. W sobotę seminarium odbywało się w budynku ZPSP. Na początku, Włodzimierz Gorzelańczyk (wicedyrektor CEA), przedstawił kwestię prawa autorskiego i jego wpływu na konstruowanie bazy dydaktycznej do nauczania historii sztuki. Następnie Beata Lewińska (dyrektor ZPSP Warszawa), poruszyła zagadnienia związane z reformą oświaty oraz wynikające z niej zmiany treści programowych i form kształcenia w zakresie historii sztuki. Na koniec Wojciech Kieler (ZSP Bydgoszcz) zaprezentował autorskie metody dydaktyczne pomocne w nauczaniu historii sztuki. Na konferencję przybyło ponad pięćdziesięciu nauczycieli szkół plastycznych z całej Polski.