SPOTKANIE Z PANEM MARCINEM ŁASZCZYŃSKIM

 

30.10.2017 odbyło się w naszej szkole spotkanie z Panem Marcinem Łaszczyńskim pracownikiem odziału warszawskiego Biura Edukacji Narodowej IPN. Miało ono na celu  przybliżenie uczniom rzeczywistości, w której  Polska odzyskiwała Niepodległość, a tym samym zainspirowanie ich do stworzenia ciekawych prac w związku z konkursem „Jeszcze Polska…”. Prezentując źródła: stare fotografie oraz pamiętniki, można było odtworzyć realia tamtych czasów i zrozumieć motywację młodzieży walczącej o odzyskanie wolność. Wiele czasu Pan Marcin poświęcił też Wielkiej Wojnie (I Wojna Światowa), a ściśle jej genezie oraz podkreślił bardzo ważne znaczenie tego wydarzenia dla odrodzonej, niepodległej Polski. Mamy nadzieję, że spotkanie zainspirowało uczniów do tworzenia ciekawych prac dyplomowych.