FIANAŁ IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY Z HISTORII SZTUKI

SZTUKA CENNIEJSZA NIŻ ZŁOTO PT. „PORANEK AWANGARDY”

 

Zakończyliśmy IV edycję konkursu Sztuka cenniejsza niż złoto pt. „Poranek awangardy”.

Pierwszy etap dotyczył napisania eseju pt: „Formiści - poranek awangardy”. Finał konkursu, odbywał się w Muzeum Narodowym w Warszawie w dniu 11 stycznia 2018 r. Składał się z dwóch części: Pierwsza, napisanie testu na temat historii awangardy polskiej w Dwudziestoleciu Międzywojennym, druga część stanowiła prezentację i konfrontację dwóch wybranych przez uczestnika konkursu dzieł lub postaw twórczych, określających znaczenie polskich formacji awangardowych Dwudziestolecia Międzywojennego dla sztuki polskiej drugiej połowy XX wieku. Prezentacja mogła przyjąć dowolną formę artystyczną np. scenka teatralna, happening, prezentacja multimedialna itp..

 

Harmonogram finału:

g. 10.00 – Powitanie gości

g. 10.15 – g. 11.00 – Udział finalistów I etapu w konkursie wiedzy: Test z wiedzy o historii awangardy polskiej w Dwudziestoleciu Międzywojennym.

g. 11.00 – g. 12.00 – Zwiedzanie wystawy: Miejska rewolta. Awangarda w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie

g. 12.10 – g. 12.50 – Lunch dla uczestników konkursu i nauczycieli opiekunów

g. 13.00 – g. 14.15 – Część 2 finału konkursu; wygłoszenie prezentacji dotyczącej wybranych wcześniej dzieł.

g. 14.30 – g.15.30 – Zwiedzanie nowo otwartej Galerii Wzornictwa Polskiego

g. 15.45 – g. 16.00 – Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród rzeczowych

 

Jury w składzie:

Wojciech Myjak (CEA) - przewodniczący jury

dr Beata Lewińska (ZPSP Warszawa)

dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera (UKSW)

Bożena Pysiewicz (MNW)

dr Piotr Rypson (MNW)

Katarzyna Kawka (ZPSP Warszawa) - sekretarz

 

Jury nie przyznało Grand Prix. Ze względu na wyrównaną punktację za obie części finału, przyznano trzy równorzędne I miejsca następującym osobom:

Agacie Kontek z Zespołu Szkół Plastycznych w Jarosławiu

Annie Pasek z Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie

Zofii Bochińskiej ze Społecznej Szkoły Podstawowej Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego

Oraz WYRÓŻNIENIE dla Alicji Ostrowskiej z Państwowego Liceum Plastycznego w Kościelcu

GRATULUEJMY zwycięzcom!!!

 

Ze względu na obchody stulecia powstania polskiej awangardy, konkurs przyczynił się do pogłębienia wiedzy z historii kultury wśród młodzieży, wymiany doświadczeń podczas spotkań uczniów i nauczycieli z różnych rejonów Polski oraz stanowił uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej dla młodzieży.

Partnerem konkursu było Muzeum Narodowe w Warszawie, w którym odbyła się gala finałowa, gdzie uczestniczy wraz z przewodnikami mogli zwiedzić tematycznie zgodnymi z zagadnieniami konkursu wystawy, o sztuce awangardzistów polskich oraz galerią wzornictwa polskiego.

Uczestnicy konkursu stanęli na wysokości zadania, przygotowali się do testu z wiedzy o sztuce awangardy i doskonale zaprezentowali się podczas gali finałowej przed jurorami i publicznością. Dodatkowym walorem było zwiedzenie wspomnianych wyżej wystaw. Podczas lunchu w muzeum, uczestnicy wraz z nauczycielami i organizatorami konkursu, mieli możliwość porozmawiania na tematy związane z edukacją, sztuką oraz podzielania się swoimi doświadczeniami artystycznym, czy dydaktycznymi.