STATUT

 

STATUT PLSP

 

HARMONOGRAMY

 

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY

 

PODRĘCZNIKI

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - CYKL 4 LETNI

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - CYKL 5 LETNI

 

PROGRAMY NAUCZANIA

 

WYKAZ PROGRAMÓW

 

LP - CYKL 4 LETNI

 

HISTORIA SZTUKI

PODSTAWY PROJEKTOWANIA

RYSUNEK I MALARSTWO

RZEŹBA

PODSTAWY FOTOGRAFII I FILMU

REALIZACJE INTERMEDIALNE

ARANZACJA WNETRZ

PROJEKT PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

TECHNIKI RZEŹBIARSKIE

PROJEKTOWANIE MULTIMEDIALNE

 

LSP - CYKL 5 LETNI

 

HISTORIA SZTUKI

PODSTAWY PROJEKTOWANIA

RYSUNEK I MALARSTWO

RZEŹBA

PODSTAWY FOTOGRAFII I FILMU

REALIZACJE INTERMEDIALNE

PROJEKT PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

TECHNIKI RZEŹBIARSKIE

PROJEKTOWANIE MULTIMEDIALNE

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

 ARANŻACJA WNĘTRZ I

 ARANŻACJA WNĘTRZ II

 ARANŻACJA WNĘTRZ III

 ARANŻACJA WNĘTRZ IV

 BIOLOGIA LP

CHEMIA LP

CHEMIA LSP

 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA LP

FIZYKA LP

FIZYKA LSP

 GEOGRAFIA LP 

HISTORIA IA

HISTORIA IB

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO II

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO III

HISTORIA SZTUKI I

HISTORIA SZTUKI II

HISTORIA SZTUKI III

HISTORIA SZTUKI IV LP

JĘZYK ANGIELSKI I ROZSZERZONY prof. M. Iwanicka-Giereś

JĘZYK ANGIELSKI II ROZSZERZONY prof. A. Klanowska

JĘZYK ANGIELSKI II ROZSZERZONY prof. M. Iwanicka-Giereś

JĘZYK ANGIELSKI III ROZSZERZONY prof. A. Klanowska

JĘZYK ANGIELSKI III ROZSZERZONY prof. M. Iwanicka-Giereś

JĘZYK ANGIELSKI IV PODSTAWOWY prof. A. Klanowska

JĘZYK ANGIELSKI IV ROZSZERZONY prof. M. Iwanicka-Giereś

JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK POLSKI I prof. B. Mierzwiak

JĘZYK POLSKI III prof. B. Mierzwiak

JĘZYK POLSKI IV prof. B. Mierzwiak

JĘZYK POLSKI I - IV prof. M. Szmidt 

MATEMATYKA II PODSTAWOWY

MATEMATYKA III PODSTAWOWY

MATEMATYKA III ROZSZERZONY

MATEMATYKA IV PODSTAWOWY

MATEMATYKA IV ROZSZERZONY

 PODSTAWY FOTOGRAFII I FILMU I - FOTOGRAFIA

 PODSTAWY FOTOGRAFII I FILMU II - FILM

PODSTAWY PROJEKTOWANIA

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI IB

 PROJEKTOWANIE GRAFICZNE I

 PROJEKTOWANIE GRAFICZNE II

 PROJEKTOWANIE GRAFICZNE III

 PROJEKTOWANIE GRAFICZNE IV

 PROJEKTOWANIE MULTIMEDIALN prof. M. Kupidura

 REALIZACJE INTERMEDIALNE I - FOTOGRAFIA

 REALIZACJE INTERMEDIALNE II - ANIMACJA

 REALIZACJE INTERMEDIALNE III - FILM

 REALIZACJE INTERMEDIALNE IV - REALIZACJE DYPLOMOWE

RELIGIA I LP

RELIGIA I LSP

RELIGIA II

RELIGIA III  IV

RYSUNEK I MALARSTWO I - IV prof. J. Mierzwiak

RYSUNEK I MALARSTWO prof. S. Żuchowski

RYSUNEK I MALARSTWO I prof. T. Barszcz

RYSUNEK I MALARSTWO III prof. T. Barszcz

RYSUNEK I MALARSTWO I prof. P. Kraminer-Kaliciński

RZEŹBA I LP

RZEŹBA I LSP

RZEŹBA II

RZEŹBA III

TECHNIKI RZEŹBIARSKIE I

TECHNIKI RZEŹBIARSKIE II

TECHNIKI RZEŹBIARSKIE III

TECHNIKI RZEŹBIARSKIE IV

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE IB

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

PRZYKŁADOWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

ZAŁ 01 REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

ZAŁ 01A - REJESTR KATEGORII CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

ZAŁ 01B - WYKAZ ZBIORÓW I ICH POWIĄZAŃ

ZAŁ 02 - KLAUZULE INFORMACYJNE I ZGODY

ZAŁ 03 - UMOWA POWIERZENIA UNIWERSALNA

ZAŁ 04 - REJESTR UMÓW POWIERZENIA ZAWARTYCH Z PROCESORAMI

ZAŁ 05 - REJESTR UMÓW POWIERZENIA JAKO PROCESOR

ZAŁ 06 - PLAN POSTĘPOWANIA Z RYZYKIEM

ZAŁ 07 - OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH

ZAŁ 08 - UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZAŁ 09 - EWIDENCJA UPOWAŻNIEŃ PRACOWNIKÓW

ZAŁ 10 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

ZAŁ 11 REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH V 02

ZAŁ 11A - PODMIOTY UPRAWNIONE DO ŻĄDANIA DOSTĘPU DO DANYCH (DOKUMENT POMOCNICZY)

ZAŁ 11B - PORADNIK DLA SZKÓŁ (DOK. POMOCNICZY)

ZAŁ 12 - EWIDENCJA OSÓB WYSŁANYCH NA SZKOLENIE Z ODO

ZAŁ 13 - FORMULARZ ZGŁOSZENIA INCYDENTU

ZAŁ 14 - EWIDENCJA WEWNĘTRZNA NARUSZEŃ OCHRONY DANYCH

ZAŁ 15 - WYKAZ POMIESZCZEŃ BUDYNKÓW

ZAŁ 16 - PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH

ZAŁ 17 - PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

ZAŁ 18 - PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

ZAŁ 19 - PRAWO DO SPRZECIWU

ZAŁ 20 - PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 RZ-7 WZÓR

 

INNE

 

 

KONTROLA ZARZĄDCZA 2018

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO LICEUM PLASTYCZNEGO (cykl 4 letni)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH (cykl 5 letni)

ZAGADNIENIA Z HISTORII SZTUKI - EGZAMIN DYPLOMOWY 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

LOGO SZKOŁY

SPRAWOZDANIE DLA NAUCZYCIELI

SPRAWOZDANIE CAŁOROCZNE

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA

DZWONKI