RADA RODZICÓW

 

Przewodnicząca – Monika Borządek

Zastępca – Jarosław Nowicki

Sekretarz – Jolanta Rędzikowska

Skarbnik – Agnieszka Zagórska

Komisja rewizyjna:  Suzanne Jonker, Aleksandra Malinow

 

Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się zgodnie z Harmonogramem roku szkolnego (w zakładce – Dokumenty).

Pracownik szkoły upoważniony do kontaktów z Radą Rodziców – Danuta Kostecka, pokój administracji nr 34, I piętro