HARMONOGRAM REKRUTACJI DO LICEUM PLASTYCZNEGO - 2018 r.*

 

 

Termin

Zdarzenie

Godzina

23.04.2018 r. – 15.05.2018 r.

Kandydaci do liceum plastycznego składają dokumenty /w sekretariacie szkoły/:

·         Wniosek o przyjęcie do LP /jeżeli zaistnieją kryteria oświatowe -2 str. wniosku – odpowiednie potwierdzenia/

·         2 podpisane, aktualne zdjęcia /legitymacyjne/

·         Zaświadczenie lekarskie /od lekarza POZ/

·         Zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy trzeciej gimnazjum.

8.00 – 15.00

19.05.2018 r. /sobota/

EGZAMIN PRAKTYCZNY

9.00

21 – 23.05.2018 r.

/poniedziałek, wtorek, środa/

EGZAMIN TEORETYCZNY

8.30 – 15.00

28.05.2018 r.

/poniedziałek/

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do pierwszej klasy liceum plastycznego.

12.00

do 31 lipca 2018 r.

 

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do przyjęcia do LP, składają oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach egz. gimnazjalnego

/dokumenty potwierdzające wolę nauki w liceum plastycznym/.

UWAGA!

Ze względu na udział szkoły w programie termomodernizacji budynku ZPSP /remont kapitalny/, może zaistnieć sytuacja zamknięcia budynku szkoły

w terminie czerwiec – sierpień, jak i również utrudnienia związane z połączeniami telefonicznymi, czy obsługą poczty elektronicznej. Jest to sytuacja wyjątkowa, niezależna od szkoły.  Jeżeli dojdzie do realizacji w/w programu, dyrekcja ZPSP wyznaczy jeden dzień w tygodniu, i poda ten termin do ogólnodostępnej informacji, w którym, w wyznaczonym miejscu i czasie /godzinach/, będzie można dostarczyć wymagane przez szkołę dokumenty /poświadczające wolę kontynuowania nauki w LP/.

W związku z powyższym przepraszamy za wszelkie niedogodności.

 

3 sierpień 2018r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do I klasy LP.

godz. 13.00

od 3 sierpnia 2018 r. uruchomienie procedury odwoławczej,

ewentualnie, w razie wykazania przez szkołę wolnych miejsc do klasy pierwszej – nabór uzupełniający.

 

* zastrzega się zmiany w harmonogramie, jeżeli zmianom ulegną podstawy prawne, dotyczące rekrutacji  do liceum plastycznego.