Informacje z 2019 roku!

 

WYNIKI REKRUTACJI

 

LISTY KANDYDATÓW ZAKWIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PIERWSZEJ KLASY LP /CYKL NAUKI 4 LATA/ ZOSTANĄ PODANE DO WIADOMOŚCI W DNIU 27.05.2019 /PONIEDZIAŁEK/ GODZ.14.00 

 

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIZAKWIFIKOWANYCH DO PIERWSZEJ KLASY LSP /CYKL NAUKI 5 LAT/ ZOSTANĄ PODANE DO WIADOMOŚCI W DNIU 29.05.2019 /ŚRODA/ GODZ.14.00

 

Publikacja listy w budynku szkoły w miejscu widocznym.

 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO LICEUM PLASTYCZNEGO

2019r*

 

Termin

Zdarzenie

Godzina

15.04.2019 r. – 09.05.2019 r.

Kandydaci do liceum plastycznego składają dokumenty /w sekretariacie szkoły/:

·         Wniosek o przyjęcie do LP lub LSP /jeżeli zaistnieją kryteria oświatowe -2 str. wniosku – odpowiednie potwierdzenia/

·         2 podpisane, aktualne zdjęcia /legitymacyjne/

·         Zaświadczenie lekarskie /od lekarza POZ – Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1. ustęp2/

·         Odpowiednio; zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy trzeciej gimnazjum lub zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej.

8.00 – 15.00

13.05.2019 r. /poniedziałek/

EGZAMIN PRAKTYCZNY dla kandydatów

 /po szk. podst./ do LSP /liceum 5-letniego/

13.30

14.05.2019 r. /wtorek/

EGZAMIN PRAKTYCZNY dla kandydatów /po gimnazjum/ do LP /liceum 4-letniego/

13.30

16 – 20.05.2019 r.

/czwartek, piątek, poniedziałek/

EGZAMIN TEORETYCZNY dla kandydatów do LP

8.30 – 15.00

21 – 23.05.2019 r.

/wtorek,środa,czwartek/

EGZAMIN TEORETYCZNY dla kandydatów do LSP

8.30 – 15.00

28.05.2019 r.

/wtorek/

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do pierwszej klasy LP.

13.00

31.05.2019 r.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do pierwszej klasy LSP.

13.00

do 31 lipca 2019 r.

 

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do przyjęcia do LP, składają oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach egz. gimnazjalnego

/dokumenty potwierdzające wolę nauki w liceum plastycznym/.

do 31 lipca 2019 r.

 

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do przyjęcia do LSP, składają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach egz. ośmioklasisty

/dokumenty potwierdzające wolę nauki w liceum plastycznym/.

UWAGA!

Ze względu na udział szkoły w programie termomodernizacji budynku ZPSP /remont kapitalny/, może zaistnieć sytuacja zamknięcia budynku szkoły

w terminie czerwiec – sierpień, jak i również utrudnienia związane z połączeniami telefonicznymi, czy obsługą poczty elektronicznej. Jest to sytuacja wyjątkowa, niezależna od szkoły.  Jeżeli dojdzie do realizacji w/w programu, dyrekcja ZPSP wyznaczy jeden dzień w tygodniu, i poda ten termin do ogólnodostępnej informacji, w którym, w wyznaczonym miejscu i czasie /godzinach/, będzie można dostarczyć wymagane przez szkołę dokumenty /poświadczające wolę kontynuowania nauki w LP/.

W związku z powyższym przepraszamy za wszelkie niedogodności.

5 sierpnia 2019r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do I klasy LP.

godz. 12.00 

 

* zastrzega się zmiany w harmonogramie, jeżeli zmianom ulegną podstawy prawne, dotyczące rekrutacji  do liceum plastycznego.  

 

Harmonogram w PDF